AZPidazki

UPV/EHU
zer da azpidazki

Aditzen jokatzea

Oin Forma:
Nor:
Nork:
Nori:
Hitanoa:
Modu/Denbora:

Aztertu adizkia...
AZPidazki UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalari euskaraz lan egiten laguntzeko tresna bat da.
Euskararen eta Etengabeko Prestakuntzaren arloko errektoreordetzak sustatua. Harremanetarako: azpidazki@ehu.eus